eucalyptus leucoxylon

  

        Deze tekst bevat algemene informatie en is niet toegespitst op individuele personen. Elke etherische olie en basisolie kan inwendig of uitwendig bij individuele mensen allergische reacties veroorzaken en leiden tot respectievelijk uitslag of vergiftigingen.

           Auteur en uitgever kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor aanspraken die voortkomen uit een, al dan niet verkeerd gebruik, van een basisolie of etherische olie, of een combinatie hiervan en andere aromatherapeutische artikelen en producten

          De tekst, website, druk, werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niemand kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

          Kleine hoeveelheden van planten (relatief lage delen per miljoen) hebben activiteiten of beschermende capaciteiten die schadelijk kunnen zijn in grote hoeveelheden of grote concentraties, voor de gezondheid,

          De werkzaamheid van een bestanddeel is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid in de olie. De Laboratoriumtests met hoge concentratie van geïsoleerde bestanddelen kan en mag men niet vergelijken met de complete natuurlijke olie. 

          Etherische olie hebben niet het predikaat medicijnen, maar zijn hulpmiddelen bij zelfmedicatie. Bij behandeling door therapeuten altijd een arts raadplegen voor het diagnosticeren. 

  

  eucalyptus leucoxylon

 

©®Copyright en registratie notaris. André Gielen 2001 –  2008.
Gielenaroma
Zomerstraat 10
5397GH Lith Noord Brabant
Nederland
0412482593

Op en aanmerkingen, correcties, aanvullingen:

 

All rights reserved. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of auteur.