Print This Page

Eucalyptus nova-angelica

 


EUCALYPTUS NOVA-ANGLICA H. DEANE & MAIDEN            -                             EUCALYPTUS.
Respectievelijk basionym en nomenclatureel synoniem van: Eucalyptus cinerea var. Nova-anglica (H. Deane & Maiden) Maiden in 1970 en 1988
Familie: myrtaceae. Gebruikte delen bladeren en twijgen. Stoomdestillatie.
Komt voor in de regio New England in NSW, met een kleine uitbreiding tot in zuidelijk Queensland.

Deze species kent 3 chemotypen:
Nerolidol 77%:
Aromadendreen 5.3% - viridifloreen 1.6% - epiglobulol 0.8% - globulol 9.9% - viridiflorol 0.1% spathulenol 0.13% - gamma-eudesmol 0.23% - a eudesmol 0.7% - beta-eudesmol 0.6%
Globulol 30%/aromadendreen 33%:
Viridifloreen 1.2% - epiglobulol 7.5% - viridiflorol 1.4% - spathulemol 1.7% - gamma-eudesmol 0.3% - a-eudesmol 0.15% - beta-eudesmol  0.14%
Gamma- 7.1%, alpha- 18% en beta-eudesmol 23.1%:
a-pineen 8.3 – aromadendreen 7.5% - viridifloreen 0.6% - eepiglobulol 1.6% - globulol 8.8% - viridiflorol 1.8% - spathulenol 2.8%

Deze 3 chemotypen hebben veel sesquiterpenen componenten. De nerolidol ook wel de linalool van de sesquiterpenen genoemd, vertoont een 20-voudige toename in opname voor anderen bestanddelen van drugs. Men heeft ontdekt dat het de groei van tumoren in laboratorium ratten stopt en men suggereert dat het dit bij de mens eveneens doet. Gaat de groei tegen van de malaria protozoan. Alpha-, beta-, en gamma-eudesmol gezamenlijk bekend als gabanol (in galbanum) wordt verondersteld leverbeschermend te zijn. Verder: antipyretisch – antianoxisch en CNS inhibitor (central nervous system).
Aromadendreen gevonden in het kernhout is antifungal – antimicrobe – kankerpreventief.

Combinaties:
Goed te mengen met de medicinale Australische oliën en de nerolidol en de aromadendreen typen met bloemen olie.

Contra indicatie:
Niet giftig, niet irritant, niet sensibiliserend. Kan puur op de huid gebruikt worden, in bad en in aromatische blends. De olie is momenteel niet commercieel verkrijgbaar, maar volgens Mark Webb komt de olie binnen twee jaar op de markt, dus in 2005.


Bron: fao.org/docrep.htm
          anbg.gov.au/
          Bush sense. Mark A. Webb. Australian essential oils & aromatic compounds
          First published 2000. Griffin press, Adelaide Australia.

 

©®Copyright en registratie notaris. André Gielen 2001 – november 2007


 


Previous page: Eucalyptus macarthurii
Next page: Eucalyptus pilularis