Print This Page

korte beschrijving website

eucalyptus leucoxylon


Korte beschrijving van de website:

De beschrijvingen op deze website bevatten onder meer:
*330 kleine en grote oliebeschrijvingen
*12 Attars
*50 hydrosols
*7 maceraten
*28 basisoliën.

De website werkt heel gemakkelijk. Rechts boven is de zoekfunctie, waar je alles in kunt vullen wat betrekking heeft op Aromatherapie.

Links in de marge kun je een onderwerp aanklikken wat je interesseert.

Onder aan iedere pagina wordt de volgende pagina en de vorige pagina aangegeven, waardoor je gemakkelijk en snel door de hele website kunt navigeren.

De getoonde afbeeldingen kun je aanklikken, waardoor dan de naam van de afbeelding verschijnt of een beschrijving

De Geschiedenis is nogal uitgebreid weergegeven, om aan te geven dat de aromatherapie een lange weg heeft afgelegd, maar altijd een belangrijke rol heeft gespeeld in het leven van de mens.

In de "Gebruikte plantendelen" wordt aangegeven uit welke delen van planten, struiken, bomen, enz. de  e.o.'s worden geproduceerd of gewonnen.

Het hoofdsstuk "Geuren en geurstoffen"  geeft het belang van ons reukorgaan en de werking van de e.o.'s op onze psyche aan.

In het Gebruik van e.o.'s worden de toepassingsmogelijkheden van de e.o.'s aangegeven, enige recepten en in de Fabricage de verschillende bereidingswijzen van etherische olie.

In het hoofdstuk Kwantiteit en kwaliteit worden wat technische hulpmiddelen beschreven.

In de Classificatie - nomenclatuur - taxonomie wordt de naamgeving van planten en de indeling in de verschillende families aangegeven.

In Aromatherapie en kruidengeneeskunde wil ik duidelijk maken dat deze twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, naast elkaar zouden moeten worden gebruikt en zo elkaar aanvullen. Deze wateroplosbare plantenstoffen komen niet zozeer voor in de e.o.'s, maar wel in een hydrosol.

Dan volgt de beschrijving van
12 Attars -
50 Hydrosols -
7 Maceraten -
28 Basisoliën

In aminozuren, mineralen en vitaminen, volgt een summiere beschrijving van deze lichaamsbouwstoffen, omdat zij aan de basis staan  van alle leven.
Vitaminen en mineralen, heb ik globaal beschreven omdat er in het wateroplosbare deel van de etherische oliën veel vitaminen en mineralen voorkomen, zo ook in de basisoliën. Zodoende kan men bekijken welke basisolie geschikt is om toegepast te worden bij een bepaalde patiënt.
Verder ben ik van mening dat, uitgaande van welk ziektebeeld dan ook, men terug moet gaan naar de basis: aminozuren, mineralen en vitaminen: opbouwstoffen voor het lichaam.
Risicogroepen zullen deze stoffen, naast een gezonde voeding, bij moeten nemen.

Om een basisolie en e.o. te kunnen kiezen en in te zetten in een behandeling zal men enige kennis moeten hebben van aminozuren, minarelen, sporenelementen en vitaminen.

Bacteriën, virussen en schimmels.
Veel etherische oliën zijn werkzaam tegen deze micro-organismen en daarom heb ik deze categorie eveneens summier geplaatst.

In Onderzoek - nieuws - artikelen, worden recente publicaties, onderwerpen, ziekten, chemie, enz, weergegeven.

In Werkzame bestanddelen worden de monoterpenen, sesquiterpenen en anderen werkzame stoffen van de e.o.'s behandeld.

De Bijlagen zijn groepen van e.o.'s die bij elkaar horen om een bepaald ziektebeeld of fenomeen te behandelen.

In Eigenschappen worden ziektebeelden aangegeven met de daarvan op toepassing zijnde e.o.'s.

In het Practicum wordt van alle e.o.'s de werkzaamheid aangegeven en de contra-indicatie, zodat men in een oogopslag kan zien waarvoor deze e.o. kan worden toegepast. Voor het gemak zal ik hier beginnen met de Nederlandse namen van A t/m Z.

In Oliebeschrijvingen zullen meer dan 330 e.o.'s uitvoerig worden beschreven. Onder het hoofdstuk Oliebeschrijvingen staan alle namen, eerst in het Latijn. Is de Latijnse naam niet bekend, dan kan men zoeken bij de Nederlandse namen, die achter de Latijnse benamingen staan.

In Producten zullen geselecteerde producten worden aangegeven die hun diensten bewezen hebben en eventueel olie verkoop en voedingssupplementen.

Tot slot wens ik u veel leesplezier.

                                                                                                                                                      eucalyptus leucoxylon      Andre Gielen 2001 - 2008

 


Previous page: Waarschuwing
Next page: Inleiding