Print This Page

Mentha arvensis

   Mentha arvensis       Mentha arvensis       Mentha arvensis       Mentha arvensis      Mentha arvensis


MENTHA ARVENSIS L. 1753       -      AKKERMUNT / VELDMUNT / WILD MINT.
Genus:
Mentha L.
Synoniemen: Mentha gracilis x
                      Mentha gentilis x
                      Mentha austriaca Jacq.
Familie: Lamiaceae (Labiatae). Gebruikt deel: bloeiend kruid, stoomdestillatie.
De meestal van menthol ontdane olie (bevat zoveel menthol 70-95%, dat de olie bij kamertemperatuur vast is) is kleurloos of lichtgeel met een frisse, bitter-zoete muntachtige geur, die een beetje op pepermunt lijkt. De smaak is scherp menthol. Oplosbaar in ethanoMentha arvensisl van 70%, niet in water. Mengbaar met vette olie en etherische olie. Soortelijk gewicht 0.8994. Brekings index 1,4602. Optische rotatie -17,34°.  Vlampunt 73°C. Koel en donker bewaren, met zo weinig mogelijk lucht in de fles.

Akkermunt is een teer kruid met speervormige bladeren en lilakleurige bloemen tot 60 cm. Hij heeft een vierkante holle stengel met ondergrondse en bovengrondse uitlopers. De bladeren zijn gesteeld en behaard, eivormig tot elliptisch, 2-6 cm lang en 1-2 cm breed met een getande bladrand. Hij bloeit van juli tot de herfst met paarse bloemen. De 2-3 mm lange kelk is een beetje behaard aan de binnenkant en heeft driehoekige kelktanden, die langer dan breed zijn. De bloemen staan in twee schijnkransen. De vrucht is een vierdelige splitvrucht (splitst zich als hij rijp is op in afzonderlijke dopvruchten). Houdt van vochtige tot natte, voedselrijke gronden en is te vinden op bouwland, langs de waterkant, in moerassige gebieden, langs vennen en in loofbossen.

Het kruid is inheems in Europa, Japan en China, gecultiveerd in China, Japan, Taiwan, Argentinië, Brazilië, India en Zuid-Afrika. Ook in Australië is er wel wat teelt.
Er zijn veel variëteiten, die allen voor olieproductie, menthol, op grote schaal geteeld worden. De voornaamste olieproducenten zijn China, Brazilië, Argentinië, India en Vietnam. Traditioneel wordt akkermunt gebruikt voor de behandeling van reumatische pijnen, zenuwpijn en verkoudheid. Geplette bladeren worden op het voorhoofd gelegd om nerveuze hoofdpijn te verlichten. In de Chinese geneeskunde wordt het zelfs gebruikt bij de behandeling van tumoren en huidaandoeningen. De etherische olie wordt gewonnen door waterdampdestillatie van het Mentha arvensisbloeiende kruid.  Door rectificatie ontstaat er een kleurloze tot lichtgele olie, met een bitterzoete pepermuntachtige geur. De olie en menthol worden op grote schaal gebruikt door de levensmiddelen- en farmaceutische industrie.

Werkzame bestanddelen: bloeiende toppen, China, oogst wild, destillatie.
a-pineen 3.4%, b-caryophylleen 1%, b-pineen 2.1%, 1,8-cineol 0.6%, menthylacetaat 2.7%, isomenthol 0.5%, isomenthoon 8.9%, isopulegol 1.8%, limoneen 4.9%, menthol 34%, menthon 21%, myrceen 0.9%, neomenthol 4.7%, octanol 3 1.6%, piperitoon 1.6% pulegoon 1.4%, sabineen 1%, thujoon, phellandreen en menthofuran en vele andere sporen.
Menthol kan worden geïsoleerd door kristallisatie bij lage temperaturen.
Zoals meestal variëren de bestanddelen afhankelijk van de herkomst.
          Anthémis aromatherapie analyse:
Limoneen 3,7% - cineol 0.3% - menthon 22.8% - menthofuran 0.1% - isomenthon 9.1% - methylacetaat 3.2% - neomenthol 4.8% - L-menthol 49.6% - pulegon 1.8% - carvon <0.1% - overige bestanddelen niet geïdentificeerd 4.5%.
         Ter vergelijk: bestanddelen van olie van het bloeiende kruid, stoomdestillatie:
Hydrocarbons: monoterpenen: (-)-limoneen 0.48-9.8% - a-pineen 0.1-1.54% - b-pineen 0.06-2.9% - Sesquiterpenen: b-caryophylleen,
Alcohols: monoterpenolen: (-)-menthol 56.7-80.2% - (+)-neomenthol en eno-isomenthol 2.41-12.32% - cis-thujan-4-ol 0-0.8%. Diols: (-)-2,5-tran-p-menthane diol.
Esters: monoterpenyl: menthylacetaat 0,22-4%. Andere: b-hexanyl phenylacetaat – y-hexanhyl phenylacetaat,
Ketonen 34%. Monotrerpenonen: (-)-menthon 15-30% 0 isomenthon 0.1-6% - piperitMentha arvensison 0.1-5.9% - d-pulegon 0.3-4%.           
Oxiden: monoterpenoide: 1,8-cineol, sporen – 2.6%. Andere: methylethers 5%.
Bron: E. Zimmermann p.111 – Shirley and Len Price p.438.

Werkzaamheid:
Acné -  analgetisch, neuralgia, tandpijn, sciatica, migraine, hoofdpijn -  anesthetisch  -  antibacterieel, Bacillus brevis, Staphylococcus, Bacillus subtilis, meningococcen  - anticonvulsant -  antifungal Aspergillus species e.a. – anti-infectueus, rhinitis, rhinophringitis, laryngitis, sinusitis -  antimicrobisch  -  antiparasitair, parasieten, luizen, vliegen, insecten - antiseptisch -  astma  -  carminatief  -  cefaal, cerebraal stimulerend, concentratie -  cholagoog -  dermatitis  -   diarree - digestief, aperitief, constipatie, dyspepsie -  epitheliserend -  eupeptisch, zweren, misselijkheid (indigestie, zwangerschap) -  expectorant   - flauwvallen -  galproblemen - galstenen - gastritis -  gebrek aan eetlust   -  geheugenzwakte -   hartkloppingen -   hik -   hoest, spastische   -  hoofdpijn - ingewandsklachten    -  jicht -  kalmerend, hoofdpijn -  koelend, eczeem, pruritus, urticaria - koorts -   maagklachten   -   menstruatieklachten - migraine   -  misselijkheid    -   ontstekingremmend  -  reisziekte   -   reuma -    ringworm -   rustgevend - scabiës -   shock   -   sinusitis   -  slapeloosheid -   slechte adem/halitosis   - slijmvliesontsteking  -spijsverteringsproblemen     -  spasmolytisch   -  stimulerend  -   stomachisch   - tand/kiespijn  -  tonisch, in lage dosering -  verkoudheid  - vertigo  -  winterhanden/voeten  -  zenuwpijn -  zweetdrijvend.
De olie lijkt veel op de Mentha x piperita, maar heeft een hoger alcohol gehalte, menthol 70-80%.
De Japanse olie kan veel pulegon keton bevatten 20-30%, dus niet tijdens de zwangerschap gebruiken. (Guenther 1949 vol.3).
De olie heeft antifungal en antibacteriële eigenschappen, maar niet tegen Sarcina species en EscMentha arvensisherichia coli. (Singh et al 1992).

Combinaties:
Alle muntsoorten – alle eycalyptussoorten – benzoë – bergamot - citroen - den – lavendel – marjolein – rozemarijn.

Contra indicatie:
erg scherp, de voorkeur in de aromatherapie wordt gegeven aan pepermunt. Niet toxisch, niet irritant (behalve geconcentreerd), veroorzaakt soms overgevoeligheid. Menthol is irriterend voor de huid. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap en kinderen beneden de 3 jaar.  Kan apnoea (Ademnood) en kollaps veroorzaken. Abortief in grote doses. Veroorzaakt soms maagklachten. Niet gebruiken in combinatie met homeopatische geneesmiddelen – niet in bad – niet bij kinderen. Laag doseren vanwege de neurotoxische werking en niet langdurig gebruiken. Bij hoge doseringen en langdurig gebruik mogelijk lever beschadigingen.

Veiligheid: MSDS
Cas no. 8006-90-4. Soortelijk gewicht bij 20 graden C: 0.8974. Vlampunt: 22,2 graden C. Niet bij open vuur. Licht ontvlambaar. F+
Niet toxisch bij inhaleren, bij ingestie melk of water drinken, arts waarschuwen, etiket/verpakking tonen. Ogen 15 minuten waqssen; huid wassen met overvloedig water.
Xi: huidirritant en oogirritant. Menthol componenten 57%, kunnen sensitiserend werken, matig gebruiken. Bij verwerking beschermende kleding dragen.
Stabiele vloeistof. Milieuvervuilend, niet in grond en grondwater afvloeien.


Bron: USDA Plants profile: Mentha arvensis L.
          Soortenbank nl. Akkermunt – Mentha arvensis.
          Wikipedia nl., de., eng.
          Anthémis aromatherapie.
          E. Zimmermann Aromatherapie für Pflege- und Heilberufe. P.111.
          Shilrley and Len Price Aromatherapy for health Professionals p.439.
          Julia Lawless: Het complete handboek Etherische oliën.
          Mentha arvensis L. missouriplants.com
          Plants for a future: edible, medicinal and useful plants for a healthier World. Mentha
         arvensis L.
         Akkermunt – Mentha arvensis. Anthémis aromatherapie.
         Ackerminze – Mentha arvensis heilkraeuter.de/lexikon
Foto: nl.wikipedia.org
         wildstauden.ch
         plant-identification.co.uk
         insektenfotos.de
         ct.botanical-society.org
         minzen.com
         missouriplants.com
         cunp.org
         syringa-samen.de

©®Copyright en registratie notaris. André Gielen 2001 – december 2007

 


Previous page: Mentha species
Next page: Mentha japonica