Print This Page

Origanum vulgare hirtum

 

                                                                                                                                                                                                  ORIGANUM VULGARE L. subs. hirtum (Link.) Ietsw.   -     GRIEKSE OREGANO/ WILDE OREGANO.
Synoniem:
 Oregano heracleoticum L. (O.heracyleum)Origanum vulgare ssp. hirtum
                   Origano hirtum Link.
                   Origanum creticum Sieber ex Bentham
                   Origanum illyricum Scheele
                   Origanum hirtum Link var. trichocalycinum Hausskn.
                   Origanum heracleoticum L. var. creticum (L.) Hall
                   Origanum heracleoticum L. trichocalycinum (Hausskn.)
Familie: Lamiaceae/Labiarae. Gebruikt deel: bloeiende toppen en bladeren.
Een kleurloze of bijna kleurloze olie met een mentholachtige geur. De gedroogde bladeren leveren 3% olie, afhankelijk van de plaats en de groei condities.
De olie concentratie in het kruid kan zo hoog zijn dat een gevoelige huid bij de behandeling van grote hoeveelheden van het kruid huidirritaties kan geven.

De zogenaamde Kekik, groeit alleen in Turkije en Griekenland en wordt abusievelijk soms Origanjum heracleoticum genoemd. Dit is hét kruid voor de pizza. Alleen de bloemtoppen die in de zomer bloeien worden geoogst en gedroogd. De bloemen zijn altijd wit. De bladeren ovaal, donzig en enigszins grof en ruw in tegenstelling tot de andere soorten. Deze soort is het sterkste van smaak en geur, dan de Origanum onites en dan de Origanum majorana.
Overblijvende struik tot 1 meter. De bladeren zijn behaard, 4 cm lang, 3 breed. De stengels hebben ongeveer 12 zijtakken tot 25 cm lang. De bloemen zijn 3-10 mm. groot en hebben de kleur wit.
Wordt veel als kruiderij gebruikt, in soep, bij rood vlees, kip, in salades, met olijven, enz. De smaak is sterk, een beetje wrang en heet aromatisch, doordringend en licht bitter. Dit is de sterkste smaak van de oregano soorten. Het hele kruid is antiseptisch. Thee wordt gedronken bij maagklachten en buikpijn, evenals bij verkoudheid.
In TOriganum vulgare ssp. hirtumurkije wordt 300 ton geproduceerd. Productie in de regio Izmir.

Oregano (Kekik) wordt geëxporteerd onder de rubriek Tijm en wilde tijm (Thymus serpyllum).
De olie van de bladeren en bloemen is actief tegen schimmels en bacteriën. De phenolische bestanddelen carvacrol en thymol hebben bekende antiseptische eigenschappen en worden al sinds Theophrastus 372-287 voor Christus, die oregano beschreef, gebruikt. Als de bladeren en bloemtoppen onder optimale condities worden gedroogd behouden ze hun medicinale kracht.
Vermeerdering door zaad, stekken of worteldeling. De origanum soorten hebben een kruipende rhizoom en houden van zandgrond, goed gedraineerd en zon. Kan tegen een beetje vorst. Als hij goed bedekt wordt door sneeuw kan hij overleven tot Noord Alberta in Canada.

Werkzame bestanddelen:
Komt sterk overeen met de bestanddelen van de O. vulgare L. en is evenzo inzetbaar.
Monoterpenen: paracymeen 7-10%, a-terpineen 0.85%, y-terpineen 3.65%, a-thujeen 0,63%, a-pineen 0,65%, myrceen 2,16%, limoneen 0,43% terpineen 8,71%, terpineen-4-ol 0,76%, beta-fellandreen 0,27% Alcoholische en terpenische esters: linalol 0.2%, linalyl-acetaat 3.5%. Fenolen: carvacrol 50-75%, thymol 0.1-7%. Zuren: 1,8-cineol 0,2%, 4,5-epoxy-p-menth-1-ene.
          Ter vergelijk: Bestanddelen: Bron origanumoil.com Dr. Duke’s Database.
6-methyl-3-heptenon – a-pineen – b-bisaboleen – b-caryophylleen – b-pineen – calameneen – campheen – carvacrol – carvacrolacetaat – cineol – cis-dihydrocarvon – cis-sabineen – cymeen – g-terpineen – germacreen D – hexanal – limoneen – linalol – linalylacetaat – methylcarevacrol – Origanum vulgare ssp. hirtummyrceen – p-cymeen – p-cymeen-8-ol – phellandreen – sabineen – terpinen-4-ol  terpinoleen – thymol - trans-dihydrocarvon – a-humuleen – b-elemeen – caffei acid – d-cadineen – rosemarinic acid – peroxidant – ursulic acid. Carvacrol is een van de belangrijkste en meest karakteristieke oliën van oregano essentiële oliën. De werking is ook weer afhankelijk van concentratie en hoeveelheid.
De 119 bestanddelen van Dr. Duke zijn gebaseerd  op Origanum vulgare, subspecies en/of een mix.
           Ter vergelijk: Essential oil Chemical composition of wild populations of Italian Oregano Spice (Origanum vulgare ssp. hirtum  (Link) Ietswaart.
24 monsters van bloeiende planten uit Calabrië, Italë, stoomdestillatie, werden geanalyseerd door GC en GC/MS. 56 Bestanddelen werden geïdentificeerd. Hoofdbestanddelen thymol en carvacrol, p-cymeen en y-terpineen. Er werden 4 phenolische chemotypen vastgesteld: thymol – Origanum vulgare ssp. hirtumcarvacrol – thymol/carvacrol en carvacrol/thymol. Het meest voorkomende chemotype was van de thymol.

Werkzame bestanddelen in de hele plant:
(E)-2-hexanal – (E)-beta-ocimeen – (Z)-beta-ocimeen – 1-octen-3-ol – 4-terpineol – 6-methyl-3-heptanol – a-caryophylleen – a-humuleen – a-muuroleen – a-thujeen – aromadendreen – b-bisaboleen – b-caryophylleen – carvacrol-methylether – cis-dihydrocarvon – cis-ocimeen – cis-pinane – cis-sabineenhydraat – cis-thujanol – delta-3-careen – gamma-cadineen – gamma-elemeen – gamma-gurjuneen – iso-borneol – methyl-2-methylbutyraat – methyl-carvacrol – nonanal – patchoulane – p-cymeen-8-ol – p-cymeen – sabineen – spathulenol – terpinen-4-ol – terpinoleen – trans-dihydrocarvon – trans-ocimeen – trans-sabineenhydraat – trans-thujanol – 1,8-cineol – a-phellandreen – a-pineen – a-terpineen – a-terpineol – b-phellandreen – b-pineen – borneol – bornylacetaat – carvacrol – carvone – gamma-terpineen – campheen – limoneen – linalol – linlylacetaat – myrceen – thymol.

Specifiek werkzaam:
anti-infectie+++, krachtig, breed werkingsveld: alle van het spijsverteringsstelsel, de luchtwegen en het urogenitale stelsel -   anticonvulsant  -  antiparasitair+++  -   antiviraal+++-asthenie++ -  bactericide+++  -  carminatief -   expectorant -  galproductie, bevorderend- immunostimulans++  -  menstruatie, bevorderend - schimmelwerend+++ -  stomachisch -  tonicum, algemeen – stimulerend  -   viricide, virusdodend – zweetdrijvend.
Het kruid in de keuken, specerij, verfproductie.

Pharmacologische studies: Origanum vulgare ssp. hirtum
Het kruid is antibacterieel tegen voedsel microben: Bacillus cereus – Escherichia coli – Enterobacter aerogenes – Proteus vulgaris – Pseudomonas aeruginosa – Salmonella aureus – Salmonella typhi. (A. Akgul, M. Kivanc. Inhibitory effects of six Turkish thyme-like spices on some common food-borne bacteria.)
Het kruid is antifungal. (M. Ozcan, N. Bporaz: European Food Research and Tchnology, 212 (1) 86-88 2000.)
Het hydrolaat is antibacterieel. (O. Sagdic, M. Oczan. Antibacterial activity of Turkish spice, hydrosols. GFood control 14: 141-143 2003.)
De olie is antimicrobisch effectief tegen alle schimmels en bacteriën van: Bacillus subtilis – Stafylococcus aureus – Escherichia coli – Aspergillus Niger, Aspergillus candidus – Penicillium chrysogenum – Fusarium species, maar niet tegen Pseudomonas aeruginosa. (T. Durtunc, A. Cevikbas, Investigations on the antibacterial and antifungal effects of some volatile oils Journal Pharm. Univ. Marmara 8, 117-128 1992.)
De olie is antioxidant (Chemical Nat. Comp. 39 (2) 161-166 2003).

Onderzoek:
JEOR: juli/aug. 2004  Essential oil composition of Greek (O. vulgare ssp. hirtum) and Turkish oregano (O. onites L.): a tool for their distinction.
De commerciële naam Oregano heeft betrekking op een aantal soorten die een essentiële olie produceren met een karakteristieke geur door het hoge percentage carvacrol. De O. vulgare Origanum vulgare ssp. hirtumssp. hirtum komt vooral voor op de Balkan peninsula, Turkije en Cyprus van zeeniveau tot 500 m. De O. onites heeft slechts een beperkte distributie in Griekenland , West- en Zuid Turkije, tussen zeeniveau en 1400 meter.
Gerapporteerd is voor beide taxa de volgende activiteiten: antimicrobe, antioxidant, antifungal, cytotoxisch (giftig voor cellen), insecticide, nematicidal.(nematoda zijn ongesegmenteerde wormen: rondwormen, draadwormen).
Het plantmateriaal v an de twee soorten werd verzameld in de late herfst, tijdens de na bloei op drie verschillende plaatsen in Griekenland. Het materiaal werd lucht gedroogd op kamertemperatuur gedurende 10 dagen, versnippert en 2 uur gedestilleerd door middel van hydrodestillatie.
Bij een onderzoek naar het verschil tussen O. vulgare ssp. hirtum en O. onites L. werden 6 wilde planten van de eerste en 4 van de tweede geanalyseerd door GC en GC/MS. In O. vulgare ssp. hirtum werden hogere percentages sabineen, myrceen, (g-terpineen, borneol en carvacrol gevonden en de O. onites had een hoger percentage p-cymeen >14% en/of thymol >6%. Borneol >2% werd alleen gevonden in O. vulgare ssp. hirtum.
38 Bestanddelen werden geïdentificeerd, 95% van de olie. De olie van de twee taxa waren kwalitatief gelijk, alleen werd in O. onites geen calameneen gedetecteerd. Bij
beiden werden kwantitatieve hoogwaardige bestanddelen gevonden. Hoofdbestanddeel van O. vulgare ssp. hirtum was p-cymeen 17.7 – 51.3% of thymol 30.3 – 42.8% of carvacrol 57.4 – 69.6% terwijl de O. onites als hoofdbestanddeel carvacrol had van 54.1 – 71.2%. Behalve de bovengenoemde bestanddelen werd er een hoog kwantitatief olie verschil gevonden tussen de twee taxa in de aangetroffen hoeveelheden sabineen, myrceen, g-terpineen en borneol.
Verder werd er een literatuur onderzoek verricht naar 86 stuks O. vulgare ssp. hirtum en 29 stuks O. onites L., waaruit bleek dat de O. vulgare ssp. hirtum een variabele thymol en carvacrol inhoud hadden van 0 tot 92.2% en van 1.7 tot 93.8% van de totale olie. De O. onites had constant een hoog carvacrol van >30% en lage thymol waarden. Wel was er een verschil in borneol inhoud van de twee taxa 1.6% in de O.onites en 8.2% in de O. vulgare ssp. hirtum. De waarden van sabineen en myrceen inhouden waren bijna gelijk.
Conclusie is dat de twee taxa  een gelijke olie compositie hebben, echter, de concentratie van sommige bestanddelen kunnen behulpzaam zijn bij de bepaling van de verschillen.Origanum vulgare ssp. hirtum
Een thymol inhoud van >6% en/of een p-cymeen inhoud >14% suggereert een olie van de O. vulgare ssp. hirtum en een thymol en/of p-cymeen arme olie indiceert een olie Van O. onites.

Contra indicatie: voorzichtig met uitwendig gebruik: dermocaustisch. Niet voor zwangere, kinderen, zogende. Huidirritant, slijmvliesirritant, verdunnen bij gebruik.


Bron: Sorting Origanum names: Multilingual Multiscript Plant Name Database.
          M. Tabata, et al. A report on traditional Medicine and Medicinal Plants in Turkey (1990).
          Faculty of Pharmaceutical
          Sciences Kyoto University March (1993) pp.111, 144.
          M.M.P.N.D. Sorting Origanum names.
          Oil of oregano – Origanum vulgare – Origanum minutiflorum origanumoil.com 
          JEOR: Journal of Essential oil Research. Essential oil composition of Greek (Origanum
          vulgare ssp. hirtum) and Turkish (O. onites) Oregano: a tool for their distinction by
          Kokkini, Stella; Karousou, Regina; Hanlidou, Effie; Lanaras, Tom
          Journal of Agricultural Food Chem. 46 (9) 3741-3746 1998. Essential oil Chemical
          composition of wild populations of Italian Oregano Spice (Origanum vulgare ssp. hirtum
          (link) Ietswaart: a preliminary evaluation of their use in chemotaxonomy by cluster
          analysis. 1. Inflorescences by Mariateresa Russo; Guido C. Galletti; Paola Bocchini; Alberta
          Carnicini.
          Liber Herbarum II Origanum vulgare hirtum  (Link.) Ietswaart.
          Biological products from Turkey.  Bergtee. verbena-plus.de
Foto's: seeds.thompson-morgan.com
            mobot.org
            aoki2.si.gunma-u.ac.jp
            elicriso.it
            funghiitaliani.it
            johnnyseeds.com
            naturverstand.at

©®Copyright en registratie notaris. André Gielen 2001 – december 2007


 


Previous page: Origanum vulgare
Next page: Osmanthus fragrans