Print This Page

Phenolen - ethers -

 


PHENYLETHER, PHENOLEN, PHENYLPROPAANDERIVATEN:

ETHERS:
Phenylethers zijn verbindingen tussen een phenol en een alcohol molecule. In de formule hangt een zuurstof atoom aan een koolstofring en daaraan hangt weer een koolwaterstof groep.

Ethers komen slechts weinig voor in etherische olie, tenminste niet zoveel als alcohols en andere bestanddelen.
De namen eindigen op: ol - apiol; cin - myristicin; of ether in diethylether.
Ze zijn sterker dan de phenolen. Evenals esters hebben de ethers een krampstillende, krampwerende werking op gladde of gestreepte spieren en zijn ze sedatief, spasmolitisch, oestrogeen-like, antiviraal: methylchavicol. Door proeven op dieren carcinogeen bevonden en door veel aromatherapeuten afgewezen. Niet voor leken bestemd, men moet de afzonderlijke inhoudstoffen kennen en er zorgvuldig mee omgaan. Goed bij depressies en zenuwstelsel-harmoniserend. Voor deze oliën geldt: kort gebruik, lage dosering.

De meeste ethers zijn stabiele bestanddelen die slechts weinig reageren op kokend water of stoom in destillatieprocessen van essentiële oliën of op zuren en alkalische componenten.
Ze komen voor in anijs 88% - dragon 75% - venkel 66% - en basilicum 65%.
Atmosferische zuurstof heeft ook nauwelijks effect op deze ethers in anijs en venkel. Vandaar is de oxidatie gering en zijn er normaal gesproken geen opslag problemen, als ze koel en donker bewaard worden.

Voorkomend zijn: anethol - apiol - ascaridol - asarol - elemicin - estragole - myristicin - safrol. Apiol, ascarifol, asarol en safrol komen voor in kalmoes, peterselie/ zaad, boldo, sassafras en worden als giftig beschouwd en daarom door veel aromatherapeuten gemeden.

Ethers en phenolen lopen eigenlijk een beetje door elkaar. Anethol en estragol zijn ethers maar tevens phenolische bestanddelen met de formule C10H12O. De activiteiten van de ethers zijn nog sterker dan die van de phenolen.

Het geisoleerde bestanddeel asarol in Kalmoes is tumorverwekkend  bij muizen, maar niet onderzocht in deze hoedanigheid bij mensen.

Anethol: C10 H12 O. uit het Grieks, anethon = dille. Andere namen: alkylphenolether – 4-propenyl-anisol – parapropenylanisol – iso-estragol – 1-mthoxy-4-(1-propenyl)-benzeen, enz. Anthol is een alkyl-phenolether in Anijs en steranijs 80-90%, ook in venkel 55-75%. Het is een kleurloze kristalmassa die boven 23°C een heldere kleurloze of lichtgele olieachtige vloeistof vormt. Oplosbaar in ethanol, mengbaar met aceton, chloroform, ethylacetaat en diethylether. Nauwelijks oplosbaar in water. De geur is aangenaam anijsachtig, zoet, warm kruidig; de smaak anijs zoet, naar ouzo. Gebruik: geur- en smaakstof in zeep, mondmiddelen. Likeuren: ouzo, anisette, pernod en in de levensmiddelen-technologie. Werk- en hulpstof in medicijnen: expectorant – antiseptisch – desinfecterend. Als uitgangsstof voor de vervaardiging van synthetische anijsaldehyde. Gebruikt als vloeistof voor microscopisch onderzoek.
Werkzaamheid: analgetisch - antibacterieel – anticonvulsant – anticarcinogeen – anti-ontsteking – anti-oxidant – antisalmonella – antispasmodisch - carminatief - digstief – eupeptique - expectorant – fungicide - immuunstimulerend - insecticide – irritant - kankerpreventief – oestrogeenlike - pesticide – tonisch - zoetstof.
Niet tijdens zwangerschap en zogen gebruiken.
Komt voor in o.a.:
Anethum graveolens – Artemisia dracumculus – Dictamnus albus – Foeniculum vulgare – Illicum verum – Majorana hortensis – Melissa officinalis – Myrrhis odorata – Ocimum basilicum – Pimpinella anisum – Pinus silvestris – Sassafras albidum – Tagetes lucida – Thymus vulgaris.

Anethol-trans: een reukstof met smeltpunt 24°C, oplosbaar in ethanol en mengbaar met aceton, chloroform, ethyl- en diethylether. Anijsachtige reuk.
Gebruik: geur en aromastof in zeep, mondverzorgingsproducten, likeuren (Pernod, Anisette, Ouzo, Raki), levensmiddelen-technologie.
Werkzaam:
Anti-oxidant – aromatisch – anesthetisch – pijnstillend – zoetstof.
Komt voor in o.a.:
Acorus calamus – Anethum graveolens – Angelica archangelica – Apium graveolens – Artemisia dracunculus – Cannabis sativa – Coriandrum sativum – Foeniculum vulgare – Illicum verum – Levisticum officinale – Majorana hortensis – Myrrhis odorata – Mytus communis – Nigella sativa - Ocimum basilicum – Origanum vulgare – Pimenta dioica – Pimpinella anisum – Rosmarinus officinalis – Syzygium aromaticum – Tagetes filifolia.

Apiol: C12 H14 O4 :
andere namen: p-apiol – peterselie-apiol – 1-allyl-2,5-dimetoxy-3,4-(methylendioxy)-benzol. Vorm: kristallijne naalden. Reuk: zwak peterselie.
In peterselie, verschillende ct.”s, apiol 58-80%, myristicine 77%, ATMOB (allylttramethoxybenzol) 50-60%. Oplosbaar in ethanol, benzeen, ether, aceton, chloroform en vette olie, niet in water. P-Apiol verhoogt de samentrekking van de gladde spieren van de blaas, darmen en baarmoeder. Kan nieren en lever beschadigen, bloedcirculatiestoornissen opwekken en centrale verlammingsverschijnselen veroorzaken. Mogelijk allergene werking.
Werkzaam:
Antipyretisch – antinuralgisch - abortief – centraalzenuwstelsel stimulerend – diuretisch -  emmngoog -  insecticide – irritant - krampoplossend – malaria – narcotiasch/bedwelmend - pesticide - uterussamentrekkend – vasodillator - kan een allergie opwekken -
Komt voor in o.a.:
Anethum graveolens – Apium graveolens – Foeniculum vulgare – Levisticum officinale – Petroselinum crispum – Piper cubeba – Sassafras albidum.
dille, peterselie/zaad. 

Asaron: C12 H16 O3 . trans-1-propenyl-2,4,5-trimethoxybenzol; asarin; asarumkamfer; 1,2,4-trimethoxy-5-(E)-1-propenylbenzol.
Is een bestanddeel van Kalmoesolie van Acorus calamus. Zuivere asaron is giftig, carcinogeen. Door het geringe percentage niet schadeljk voor gebruik in de aromatherapie en parfumindustrie. Asaron is niesopwekkend en wordt gebruikt in snuiftabak.
Werkzaamheid:
Antibacterieel – anticonvulsant – antileukemie – antipyretisch – emetisch – fungicide – pesticide – relaxant, centraal zenuwstelsel, tuberculose.
Komt voor in o.a.:
Acorus calamus – Asarum europaeum – Piper cubeba – Sassafras albidum – Sesamum indicum – Xanthoxylum clava-herculis.

Asaron-alpha: C12 H16 O3
Synoniemen: asarin, trans-1-propenyl-2,4,5-trimethoxybenzol,1,2,4-trimethoxy-5-(E)-1-propenylbenzol, trans-isoasaron.
De phenylpropaan afstammeling alpha-asaron komt in de natuur voor in bijvoorbeeld Asarum europaeum L. 30-50%.  Alpha-asaron is samen met de stereoisomeer beta-asaron ook een van de hoofdbestanddelen van de Indische en Russische Acorus calamus L. var. spurius (SCHOTT) Engl. De Noordamerikaans en Europese soorten de var. americanus en calamus hebben veel minder asaronen. Dikwijls komen ze samen voor met elimicine en isoelimicine. De substantie kristalliseert in kleurloze lichtgevoelige naalden, oplosbaar in ethanol, diethylether, petroleumbenzine, chloroform met een hoog percentage.In water praktisch onoplosbaar. Smeltpunt 62 tot 63°C. Kookpunt 167-168°C. De smaak moet peperachtig zijn. Het is een specerijachtige stof evenals elimicine – myristicine en safrol, stoffen van het
o-methoxy(methyl)-phenol type. Soortelijk gewicht 1,165.
Werkzaamheid: anticonvulsant.
Acorus calamus.

Asaron-beta: C12 H16 O3
Synoniemen: asarin, cis-1-propenyl-2,4,5-trimethoxybenzol,1,2,4-trimethoxy-5-(Z)-1-propenylbenzol, cis-iosasaron.
B-asaron is samen met de stereoisomeer A-asaron het hoofdbestanddeel van de Indische en Russische Kalmoes oliën, Acorus calamus L. var. spurius (SCHOTT) Engl. De Noordamerikaanse en Europese kalmoesolie van de var. americanus en vulgaris hebben veel minder asaronen. Voor de aromatherapie mogen alleen de asaron arme oliën worden gebruikt, terwijl voor de parfumindustrie de oliën met meer asaron worden gebruikt. De Acorus calamus var. Americanus Wulff, de Amerikaanse, heeft een asaron gehalte van ongeveer 0. De Europese, Acorus calamus var. Vulgaris L. Heeft een gehalte van 10% asaron en de Indische Acorus calamus var. angustatus BESS>, var. verus L. heeft een asaron tot 96.5%. Het is een geelachtige olie met een soortelijk gewicht van 1.082. Oplosbaar in ethanol. Kookpunt 163° C.  Familie van myristicine – elemicine – safrol, allen behorend tot de o-methoxy(methyl)-phenol typen. In kalmoes b- 40-80% a- 1-2%, peen, peper, Europese hazelwortel 30-50%, Indische en Russische kalmoes tot 96.5%, in Amerikaanse en Europese kalmoes van 0-10%, samen met elimicine en isoelemicine, mansoor, sassafras. Oplosbaar in diethylether, chloroform, petroleum, niet in water. Smeltpunt 62-63 graden C. Peperachtige sterke smaak.
Huidirritant evenals voor de slijmvliezen. Giftig bij inademen en ingestie: misselijkheid, overgeven, diarree, narcotische toestanden, hallucinaties, nierbeschadiging, coma, centrale ademhalingsverlamming. Embryotoxisch. Carcinogene werking wordt onderzocht. Cis-asaron/b-asaron bewezen carcinogeen bij ratten. Olie met b-asaron mogen in de aromatherapie niet gebruikt worden.
Werkzaamheid:
Anticoagulant – anticonvulsant – carcinogeen – insecticide – pesticide – relaxant, centraal zenuwstelsel – zenuwsterkend.
Acorus calamus.

Ascaridol: C10H16O2  (phenol) Is een groengele vloeistof. De geur is kamferachtig en de smaak bitter-brandend. Het is een monocyclische monoterpeen peroxide.
Komt voor in: Peumus boldus 15-24%, dwergduizendblad, Amerikaanse boerenwormkruid (hoofdstof), ganzenvoet 60-80% (antiparasitair). Explosief boven de 130 graden C.
Geur: kamferachtig, smaak: bitter, brandend, onaangenaam. Vroeger als wormmiddel gebruikt in de veeartsenij en volksgeneeskunde. De werkzaamheid berustte op een verlamming van de wormen, die dan door de peralstiek afgevoerd werden. (Vermifuge werking). Kan gemaakt worden uit a-terpineen en zuurstof met chlorophyl. Moeilijk oplosbaar in water.


Cresol-Meta: C7 H8 O. M-methylphenol; m-cresol; 3-hydroxytolueen.
Smeltpunt 11°C. Kookpunt 195-205°C. Vlampunt 86-87°C. Zelfontbranding 550°c.
Ze worden verkregen als bijproduct uit kolenteer of petroleum en ze komen ook vrij bij de verbranding van hout. Oplosbaar in water, ethanol, ether, aceton. Het is een giftige vloeistof voor mens en dier. De kleur is van helder tot bruin. Een sterke dsinfectant, sterker dan phenol. Gebruikt als hout preservator. M-cresol wordt gebruikt bij het vervaardigen van explosieven. Verder gebruik als: desinfectant – antiseptisch – geur – deodorant – in resins en hun additieven – phosphaat esters (plastics) – herbicide – pharmaceutische industrie – verf en pigmenten – smeermiddelen en benzine toevoegingen – huishoudelijke schoonmaakmiddelen en ontvetters - rubber en plastic antioxidanten – fotographische chemicaliën, enz.

Cresol-Ortho: zie boven. O-methylphenol; O-cresol; 2-hydroxytolueen.
Smeltpunt 10°C. Kookpunt 189-192°C. Vlampunt 86-87°C. O-cresol is startmateriaal voor de synthetische vervaardiging van herbicieden. O-cresol wordt gebruikt voor de vervaardiging van smeermiddelen en motor brandstof.
antimutageen – antibacterieel – kankerpreventief – pesticide.
Artemisia dracunculus – Cappsicum annuum – Mentha pul;egium – Pogostemon cablin – Santalum album.

Cresol-Para of p-methylphenol; p-hydroxytolueen; p-toluol:
Smeltpunt 33-34°C. Kookpunt 195-205°C. Vlampunt 86-87°C. Zelfontbranding 550°C. P-cresol is voor de vervaardiging van smeermiddelen en motor brandstof.
antimutageen – aromatisch – antibacterieel – antiparasitair - kankerpreventief – pesticide.
Acacia farnesiana – Artemisia dracunculus – Canaga odorata – Capsicum annuum – Jasminum officinale – Juniperus oxycedrus – Mentha pulegium – Pimpinella anisum – Santalum album – Vanilla planifolia -

Dimethylether of hydrochinon: C8 H10 O2.   Komt voor in vlierbes – hyacintolie – thee – Nelumbo nucifera. Is een witte vaste kristallijne stof. Beperkt oplosbaar in water, maar goed in ethanol. Geurt naar magnolia, warm, fijn, zoet, honingachtig, naar hooi en Turkse tabak. Gebruikt in de parfumindustrie als fixatief, vooral in fantasie composities. Ook gebruik in de zeepindustrie en zonnebrandolie. In huidblekende substanties. De stof is verboden omdat het ernstige huidafwijkingen en misvormingen kan veroorzaken.
Werkzaamheid: adstringent - antibacterieel – anticarcinogeen - antihypertensief (verhoogde bloeddruk) – antimelanoom – anti lithic (voorkomt de vorming van nierstenen, diuretisch) - antimitotisch (verhindert celdeling) - anti-oxidant - aromatisch -  carcinogeen - emetisch – herbicide – irritant – malaria – pesticide -
Komt voor in o.a.:
Hyacinthus orientalis – Illicum verum  - Majorana hortnsis – Nelumbo nucifera - Pimpinella anisum.

Elemicine: C12 H16O 3
Andere namen: 3,4,5-trimethoxy-1-allylbenzol. 1,2,3-trimethoxy-5-allylbenzol. Komt in de natuur dikwijls voor samen met asaron in de olie van Acorus calamus en Alpinia galanga Ook voorkomend in Canarium luzonicum samen met elemol. Stoffem hieraan verwand zijn myriswticine, safrol, asaron. Elimicine zorgt samen met myuristicine en safrol voor de hallucinerende werking van muskaatnoot. Poeder.
Werkzaam: antidepressief - antihistaminisch – antistress - fungicide – hallucinogeen - insecticide – narcotisch – pesticide.
Komt voor in o.a.: Acorus calamus – Anethum graveolens – Artemisia dracunculus – Canarium luzonicum 2-10% - Cymbopogon species - Daucus carota – Eucalyptus brassiana – Jasminum officinalis 1-3% - Juniperus virginiana – Laurus nobilis 1% – Myristica fragrans 1-4% – Myrtus communis - Perilla frutescens – Petroselinum crispum 3% – Piper auritum – Ravensara aromatica – Rosmarinus officinalis/-borneon/-cineol - Sassafras albidum – Syringa vulgaris.

Estragol/Methylchavicol: C10H12O Zie bij de phenolen.

Myristicine – 1-allyl-3-methoxy-4,5methylendioxy-benzol – methoxysafrol – 1,3-benzodioxole: C11 H12 O3
Is een heldere kleurloze tot lichtgele olie. Praktisch onoplosbaar in water, wel oplosbaat in ethanol, diethylether, benzol. Mengbaar met xylol en toluol. Familie van elemicine – asaron – apiol – safrol. Heeft een intensieve geur en scherpe smaak.(oxide-ether, giftig, 5-12 gram is dodelijk gerapporteerd, met misselijkheid, overgeven, onrust, spier- en buikpijnen, beven, zweetuitbraak, waanvoorstellingen, evenwichtstoornissen, bewusteloosheid tot de dood toe.)
Samen met elemicine, safrol, methyleugenol heeft myristicine een hallucinerende werking. Kramoplossend, uterussamentrekkend. Niet voor kinderen en zwangeren.
Werkzaam: anasthetisch – antidepressief – anticonvulsant – anti-oxidant – anti-ontsteking – antistress – aromatisch - diuretisch – fungicide – hallucinogeen - insecticide – kankerpreventief – paralytisch - pesticide – psychoactief - relaxant, zenuwstelsel -
Komt voor in o.a.: Anethum graveolens – Apium graveolens – Asarum europeum - Carum carvi – Coriandrum sativum – Daucus carota – Ferula galbaniflua - Foeniculum vulgare – Levisticum officinale – Myristica fragrans 1-14% – Ocimum sanctum 40-70% - Perilla frutescens – Petroselinum crispum – Pimpinella anisum – Piper auritum – Piper nigrum – Sassafras albidum – Syzygium aromaticum 70-80%.

Safrol: C10H10O2 (oxide-ether, giftig)  In dierproeven carcinogeen en verandert de genen. Activeert het Polyoma-virus dat kanker verwekt. Niet gebruiken in de aromatherapie: Bruine kamfer 80%, ganzenvoet, gele kamfer 10-20%, nootmuskaat 1-3%, peper/zwarte (sporen), sassafras 85-90%, kalmoes; sporen in kaneelschors en bladeren, steranijs, ylang ylang. Iso-safrol is een isomer van safrol en komt in sporen voor, bijvoorbeeld in ylang ylang.
Werkzaam: anaesthetisch - antibacterieel – anticonvulsant - carcinogeen – carminatief - irritant - kankerpreventief – parfum – pesticide - psychoactief -
Komt voor in o.a.: Anethum graveolens – Angelica sinensis – Cananga odorata – Chenopodium ambrosioides – Cinnamomum aromatium/-camphora/-verum – Hamaemelis virginiana – Illicum verum – Juniperus virginiana – Myristica frgarans – Ocimum basilicum – Pimpinella anisum – Piper auritum – Piper cubeba – Piper nigrum – Rosmarinus officinalis – Sassafras albidum
Isosafrol: ylang ylang

 
PHENOLEN
Phenolen zijn aromatische verbindingen die uit een benzolring bestaan en een of meerdere hydroxylgroepen. De formule is C6H6O. Ze reinigen receptoren en zijn actief tegen bacteriën en virussen, tegen degeneratie, veroudering en zijn antioxidanten die de radicalen in ons lichaam bestrijden.
Phenolen zijn dikwijls leden van andere chemische families. Er zijn phenolische alcohols, - esters, - aldehyden - , ketonen - , zuren - , ethers en phenylpropanoiden. Verder heb je nog diphenols en trophenols. Ze zijn allemaal ontgiftend.
De phenylpropaanderivaten zijn nevenprodukten van de aminozuur stofwisseling of eiwitstofwisseling. Door afbouw van het aminozuur phenylalanine kan kaneelzuur ontstaan en daaruit kan weer ontstaan: anethol, eugenol, vanilline en coumarine. Ook de phenylpropanen veranderen door het ontstaan van functionele groepen, kaneelaldehyde bijvoorbeeld. In de etherische olie hebben we verder nog te maken met eugenol, anethol en estragol.
Werking: antiseptisch – stimulerend, activerend – slijmoplossend – diuretisch – krampwerend – oplossend – opwekkend voor het centraal zenuwstelsel – abortief – huidirritant – hallucinogeen.

Verdere phenylpropanoiden zijn: anethol (ether) - borneol - carvacrol - cinnamal - P-cuminol - estragole - eugenol - menthol - methylsalicylaat - myristicine - terpinen-4-ol - thymol.anethol (ether) - borneol - carvacrol - cinnamal - P-cuminol - estragole - eugenol - menthol - methylsalicylaat - myristicine - terpinen-4-ol - thymol.

Phenolen komen in veel oliën voor: wintergreen 97% - anijs 90% - berk 90% - kruidnagel 77% - basilicum 76% - dragon 75% - venkel 72% - oregano 70% - tijm 50% - bergbonenkruid 49% - pepermunt 39% - tea tree 33% - kalmoes 29% - kaneel schors 26% - Marokkaanse tijm 26% - citronella 23% - marjolein 19% - nootmuskaat 18% - eucalyptus citriodora 11% - peterselie 11% - ylang ylang 8% - cassia 7% - onyza 7% - Bay St. Thomas 6% - Eucalyptus dives 5% - zoete tijm 5% - thuja 5% - hysop 4% - komijn 3% - mirte 3% - roos 3% - Spaanse marjolein 3% - peen 2% - kattenkruid 2% - helicryse 2% - neroli 2% - salie 2% - bergamot 1% - Eucalyptus globulus 1% - ven bkel 1% - mirre 1% - petitgrain 1% - kruizemunt 1%.
Phenolen zijn belangrijke therapeutische bestanddelen en een klasse apart. Het zijn eigenlijk geen terpenen en ze zijn assertief en agressief. Ze domineren dikwijls de smaak en/of de geur van een olie. Ze beschermen de gunstige flora in ons lichaam en bevechten parasieten en microben. Ze hebben invloed op de neurotransmitters en receptoren in ons lichaam.

Volgens de chemische nomenclatuur hebben Phenolen namen eindigend op –ol, of ze hebben het voorvoegsel hydroxy-. Ze zijn schadelijk voor levende cellen. Vroeger werden ze gebruikt als antiseptisch middel, carbolzuur (thymol is veel sterker). Ze zijn licht zuur, toxisch voor huid en lever en slijmvlies irritant.
Ze geven een sterke reactie, sterker dan alcohol. Therapeutisch werken ze: sterk, met een breed spectrum, antiseptisch, anti-bacterieel, antiparasitair, anti-infectie, antiviraal, bactericide, fungicide, desinfecterend, tonisch en stimuleren het immuunsysteem en het centrale zenuwstelsel, effectief bij depressies, wondhelend, bloeddrukverhogend, krampwerend, expectorant, bloedcirculatiebevorderend, pijnstillend, huidirritant, kunnen bloeddrukverhogend zijn. Werkzaam tegen parasieten van de huid en ingewanden. Kunnen dermocaustisch op de huid reageren en kunnen levertoxisch zijn bij langdurig gebruik en in hoge doses. Ook kunnen ze bij overdosering tot hyperactiviteit leiden. Ze mogen slechts tijdelijk gebruikt worden omdat ze schade aan de lever kunnen aanbrengen en sterke irritaties aan de huid en slijmvliezen. Ze moeten dus verdund worden, 2-3% afhankelijk van het individu. Sommige mensen verdragen ze al niet bij gebruik in de aromalampen. Niet voor kinderen en zwangeren.
Aanwezig in cinnamom, ajowan, kruidnagel, anijs, basilicum (eugenol), siamhout (gaiacol), bonenkruid, tulsi, piment, Bay St. Thomas, laurier, dragon, wilde tijm, tijm ct thymol, Griekse oregano, Spaanse oregano met een kruidige geur. Ze lijken op monoterpenolen, maar werken sterker.

anethol ( zie bij ether) - C10H12O

Borneol: C10 H18 O. (phenol)
Is een bicyclisch organisch bestanddeel en een terpeen. Oxideert gemakkelijk tot het keton kamfer. (Zie de historische naam borneolkamfer). Borneol bestaat als twee enantiomeren (+)-borneol en (-)-borneol met twee verschillende cas nummers.
Vlampunt 65 C. Het poeder smelt bij 207 C en kookt bij 210 C.
Irritant voor huid, ogen en ademhalingswegen. Schadelijk bij inhaleren, huidcontact en ingestie. Borneol wordt gebruikt in de traditionele Chinese geneeskunst als moxa in  combinatie met acupunctuur of rechtstreeks op de huid en ook in Japan, Korea, Vietnam e.a.
Werkzaamheid:
Anticonvulsant - anti-ontsteking – antipyretisch – antisalmonella – antistafylococcen - aromatisch - bactericide – bronchitis - choleretisch – fungicide – herbicide - immunostimulant – insecticide – irritant – parfum – pesticide – pijnstillend - relaxant, zenuwstelsel.
Kan in overdosis verwarring en misselijkheid veroorzaken.
Komt voor in o.a.:
Abies alba/-balsamea/- sachalinensis – Achillea millefolium – Acorus calamus – Agathosma betulina – Aloysia citrodora – Alpinia galanga – Ammi visnaga - Amomum compactum – Angelica archangelica – Anthemis mixta - Artemisia annua/ herba-alba/- salsoloides/-vulgaris – Asarum europeum - Boswellia carterii – Calamintha nepeta – Cannabis sativa – Cedrus libani – Chamaemelum nobile/-recutita – Chrysanthemum balsamita/- parthenium/- vulgare – Cinnamomum camphora/- verum – Cistus ladanifer – Citrus aurantiifolia – Coriandrum sativum – Coridothymus capitatus – Crocos sativus – Croton eleuteria – Curcuma longa – Cymbopogon flexuosus – Daucus carota – Echinacea pupurea e.a. – Elettaria cardamomum – Eucalyptus albens/-astringens/-brassiana/-camalduensis/-citriodora/-dealbata/-diversicolor/-globulus/-grandis/-maculata/-maideni en vele anderen – Ferula galbaniflua – Gardenia jasminoides – Helianthus annuus – Helichrysum italicum - Houttuynia cordata – Hypericum perforatum – Hyssopus officinalis – Juniperus communis - Laurus nobilis – Lavandula angustifolia/-latifolia/- x hybrida/- x intermedia – Levisticum officinale – Liquidambar styraciflua – Majorana hortensis – Mentha longifolia/-spicata – Micromeria species – Monarda didyma – Myristica fragrans – Myrtus communis – Ocimum basilicum/- gratissimus – Origanum onites/-vulgare e.a. – Pelargonium graveolens – Pinus eliottii/-pinaster Soland/- silvestris/-walliciana – Piper auritum/-nigrum – Pseudotsuga menziesii - Pycnanthemum species – Rosmarinus officinalis ct. borneon/cineol/verbenon e.a. – Salvia canariensis/-officinale – Santalum album – Santolina chamaecyparissus - Satureja hortensis/-montana – Tagetes minuta – Tanacetum vulgare - Teucrium species – Thymus capitatus/- funkii/- mastichina/- saturejoides/- serpyllum/- vulgaris ct. linalool/geraniol/thymol/carvacrol/- x citriodorus/- zygis – Valeriana officinalis – Zingiber officinale.

carvacrol - C10H14OCarvacrol: C10 H14 O. of cymophenol: phenol (phenylpropaan).
Werkzaam: anaesthetisch – anthelmintisch - antiarterosclerose - antibacterieel – anticonvulsant – anti-infectie - antimelanoom – anti-ontsteking – anti-oxidant – antiparasitair - antistafylococcen -  aromatisch - carminatief – expectorant - fungicide – hoestonderdrukkend – immuunstimulant - insecticide - irritant - pesticide – spasmolytisch – zeer huidirritant.
Komt voor in o.a.: Achillea millefolium – Anethum graveolens – Artemisia annua – Boldea fragrans – Calamintha nepeta – Carum carvi – Chrysanthemum parthenium – Cinnamomum camphora – Coridothymus capitatus – Cupressus sempervirens - Dictamnus albus – Ferula galbaniflua - Houttuynia cordata – Hyssopus officinalis – Juglans nigra – Juniperus sabina – Laurus nobilis – Levisticum officinale – Majorana hortensis – Menthaq pulegium/-spicata – Monarda citriodora/-didyma e.a. – Myrtus communis – Nepeta cataria – Nepeta racemosa – Ocimum basilicum/-sanctum – Origanum vulgare – Piper nigrum – Rosmarinus officinalis – Salvia officinalis - Satureja hortensis/-montana – Schinus molle – Thymus capitatus/-funkii/-longicaulis/-serpyllum/-vulgaris/- x citriodorus – Trachyspermum ammi – Valeriana officinalis.

Carvacrolmethylether: Origanum vulgare.

Cinnamal, of trans-cinnamaldehyde: C9 H8 O. (Is geen monoterpeenaldehyde maar phenylpropaan)
Olieachtige gelige vloeistof.Smeltpunt –7.5°C. Kookpunt 251°C. Lost moeilijk op in water, maar mengbaar in chloroform, diethylether en de meeste gangbare organische oplosmiddelen. Inhaleren kan de slijmvliezen irriteren, damp irriteert de ogen. Huidirritant. In grote dosis toxisch. De meeste cinnamaldehyde wordt uitgescheiden in urine als cinnamine zuur een geoxideerde vorm van cinnamaldehyde.Komt in de natuur voor in de bast van de Cinnamom species: verum, camphora, aromatica. De cinnamom schors bestaat voor 90% uit cinnamaldehyde. Wordt gebruikt in de voedingsmiddelen industrie, parfumindustrie. In de teelt gebruikt als fungicide, toegevoegd bij de wortelsystemen van planten. Insecticide en om honden en katten te verjagen. Ook ter bestrijding van corrosie.
Werkzaamheid:
Antibacterieel – anesthetisch – anticonvulsant – antileukemie - antimutageen – antiontsteking – antipyretisch – antisalmonella – antistafylococcen - antiulcer, chronische wonden – antiviraal - aromatisch – bloedcirculatiebevorderend – fungicide - herbicide – insecticide – irritant, huid, ogen - kanker preventief – parfum – pesticide - relaxant, centraal zenustelsel – vasodilator.
Komt voor in o.a.:
Apium graveolens – Cinnamomum aromaticum/-verum – Hyacinthus orientalis – Lavandula species – Melaleuca bracteata – Myrospermum balsamiferum – Pimenta dioica – Pimpinella anisum – Pogostemon cablin – Rosa samascena – Syzygium aromaticum Vanilla planifolia – Vitis vinifera.

Kaneelaldehyde, cinnamaldehyde cis en trans- C9 H8 O: sterk huidirritant, cassia, kaneelschors. Beter verdraagbaar met toevoeging van d-limoneen. In cassia 75-90%, kaneel, patchouli, mirre, melaleuca bracteata. De substantie is gevoelig voor lucht, licht, warmte. Koel, donker en afgesloten bewaren met zo min mogelijk lucht. Oxideert naar kaneelzuur. Gebruik: parfumerie, huishoudelijke producten, zeep. Voor gebruik op de huid mengen met d-limoneen of eugenol. Huid-, ogen-, ademhalingsapparaatirritant. Kan een allergische reactie opwekken. Moet nog verder onderzocht worden door FCC (Food Chemicals Codex).
Werkzaam: anaesthetisch - antibacterieel – anticonvulsant – antileukemie - antimutageen – anti-ontsteking – antipyretisch – antisalmonella – antistafylococcen - antiulcer (chronische wonden) – antiviraal – aromatisch – bloedcirculatiebevorderend - fungicide – herbicide – insecticide – irritant - kankerprevnetief – parfum – pesticide - relaxant, zenustelsel – vasodillator.
Komt voor in o.a.: Apium graveolens – Balsamea myrrha – Cinnamomum aromaticum/-verum – Hyacithus orientalis – Lavandula species – Melaleuca bracteata – Myrospermum balsam iferum – Pimenta dioica – Pimpinella anisum – Pogostemon cablin – Rosa damascena – Syzygium aromaticum – Vanilla planifolia – Vitis vinifera.

P-cuminol - C9H12O
Komt voor in o.a.:  komijn - eucalyptus - bergamot - E. globulus - E. radiata - E. citriodora.

Estragole/Methylchavicol - C10H12O Eugenolmethylether – Estragol – methylchavicol - chavicol-methylether – esdragol - iso-anethole. C10 H12O.
Estragol is een isomeer van anethol.
De geurstof is de hoofdcomponent van Estragon en Basilicum olie en komt verder voor in venkelolie, Bay olie en anijsolie. Het is een heldere, kleurloze tot lichtgele olieachtige vloeistof, mengbaar met ethanol en chloroform. Geur: anijs, basilicum, venkelachtig, aromatisch, zoet, kruidig, muntachtig. Parfumindustrie, zeep. Basisstof om anethol uit te winnen. Gevaarlijke stof: ogen – ademhalingsorgaan – de huid. Oplosbaar in ethanol. Giftig bij inademing en ingestie.
Werkzaam:
Aromatisch - carcinogeen in hoge doses bij dierproeven – insecticide - krampwerend – kankerpreventief – parfum - pesticide - sedatief - slijmoplossend. Bij dierproeven carcinogeen.
Komt voor in o.a.:
Acorus calamus – Agathosma betulina - Alpinia galanga – Anethum graveolens – Anthriscus cerefolium - Artemisia dracunculus – Bay St. Thomas - Boswellia glabra - Cananga odorata – Cinnamomum aromaticum/-verum – Cuminum cyminum – Dictamnus albus – Foeniculum vulgare – Hyacinthus orientalis - Hyssopus officinalis – Illicum verum – Jasminum officinalis – Juniperus virginiana - Lauris nobilis – Majorana hortensis -  Melaleuca alternifolia – Myristica frgrans – Myrrhis odorata – Myrtus communis -  Ocimum basilicum/-sanctum – Petroslinum crispum - Pimenta dioica/-racemosa – Pimpinella anisum - Pinus silvestris – Piper nigum – Ravensara aromaticum - Rosmarinus officinalis – Satureja hortensis – Syzygium aromaticum - Tagetes lucida – Thymus capitatus.

Chavicol of p-allylphenol: C9 H10 O  familie van estragol: Ocimum basilicum (analgetisch, antispasmodisch), Bay St Thomas. Pesticide, fungicide.
Komt voor in o.a.: Alpinia galanga – Cinnamomum aromaticum – Majorana hortensis – Ocimum basilicum – Pimenta dioica – Pimenta racemosa – Syzygium aromaticum – Tagetes lucida – Zingiber officinale.

Eugenol: C10 H12 O2   - 2-methoxy-4-(2-propenyl)phenol – allylguaiacol – eugenic acid – caryophyllic acid en vele anderen.
Eugenol is een lid van de chemische allylbenzeen klasse. Een helder tot lichtgele olieachtige vloeistof betrokken van voornamelijk cinnamon olie en kruidnagel. De geur is prettig, kruidig. Enigszins oplosbaar in water, maar beter in organische oplosmiddelen. Gebruikt als smaakmaker, in de parfumindustrie en medicinaal als antisepticum en anaestheticum. Ook gebruikt voor de vervaardiging vn isoeugenol om vanilline te produceren. Met zinkoxide vormt eugenol een cement die wordt gebruikt in de tandheelkunde. Bij een overdosering: bloed in de urine – diarree – misselijkheid – bewusteloosheid – duizeligheid – hartkloppingen – stuiptrekkingen.
Smeltpunt -12°C. Kookpunt 253°C. Vlampun t 104°C.
Eugenol is en insectenlokstof. In dier experimenten is eugenol: carcinogeen – mutageen en huidirritant. Heeft ook potentieel als allergeen. Dodelijk voor ratten 2680 mg/kg.
Werkzaam: anaesthetisch – analgetisch (tandpijn) - anthelmintisch - antibacterieel – anticarcinogeen - anticonvulsant – anti-emetisch (oedeemvorming) – anti-infectie - antimitotisch (verhindert celdeling) - antimutageen – anti-ontsteking - anti-oxidant – antiparasitair - antipyretisch – antisalmonella – antiseptisch, sterk – antispasmodisch - antistafylococcen - antiulcer (chronische wonden) – antiviraal - aromatisch -  carminatief – fungicide - herbicide – insecticide – irritant - kankerpreventief – parfumindustrie – pesticide – pijnstillend - relaxant (zenuwstelsel) – vasodillator.
Gevarlijk bij leverstoornissn en bloedcirculatiestoornissen.
Komt voor in o.a.: Acacia farnesiana – Achillea millefolium – Acorus calamus –
Agathosma betulina – Aloysia citrodora – Alpinia galanga – Alpinia officinarum – Anethum graveolens – Apium graveolens – Artemisia dracunculus – Balsamea
myrrha – Bay St. Thomas 56% - Boldea fragrans – Boronia megastigma –
Calamintha nepeta – Canaga odorata – Capsicum annuum – Chrysanthemum
parthenium – Cinnamomum aromaticum/-camphora/-verum – Cistus ladanifer –
Corymbia citriodora - Croton eleuteria – Cuminum cyminum – Curcuma longa –
Cymbopogon winterianus – Daucus carota – Dianthus caryophyllus – Eucalyptus brassiana – Foeniculum vulgare – Gaultheria procumbens (sporen) - Helianthus annuus – Helichrysum angustifolium – Humulus lupulus – Hyacinthus officinalis – Iris germanica – Jasminum officinale – Juglans regia – Lantana camara – Laurus nobilis – Lavandula latifolia/- x intermedia – Levisticum officinale – Majorana hortensis – Melaleuca bracteata – Melaleuca quinquenervia – Melissa officinalis – Mentha arvensis piperascens/-pulegium/-spicata – Myristica fragrans – Myrospermum balsamiferum – Myrtus communis – Narcissus tarzetta – Ocimum basilicum/-canum/-gratissimum/-sanctum – Origanum vulgare – Pelargonium graveolens – Pimenta dioica/-racemosa – Pimpinella anisum – Piper auritum – Piper nigrum – Pogostemon cablin – Polianthus tuberosa – Prunus amygdalus – Ravensara aromatica – Rosa damascena – Rosa centifolia – Rosa gallica – Rosmarinus officinalis – Santalum album – Sassafras albidum – Satureja montana - Syzygium aromaticum 65-90%  – Thymus capitatus/-funkii/-vulgaris – Tilia species – Vanilla planifolia – Viola odorata – Zea mays – Zingiber officinale.

Eugenol-acetyl: C12 H14O3 Andere namen: eugenyl-acetaat – 4-allyl-2-methoxyphenylacetaat – aceteugenol – enz.
Is en kristallijne vaste stof die bij verwarming smelt tot een lichtgele vloeistof. Oplosbaar in ether en ethanol, niet in water. Komt voor in kruidnagelolie, samen met eugenol. De geur is bloemig, balsamiek, zoet, licht kruidig en licht fruitig. Gebruikt in parfums.
Komt voor in Acorus calamus en Syzygium aromaticum.

Eugenol-iso: is een isomeer van eugenol.
Werkzaam: antibacterieel - anticarcinogeen – antihistaminisch - anti-oxidant – anti-ontsteking – candida – expectorant – insect attractief - kankerpreventief – pesticide – spasmolitisch.
Komt voor in o.a.: Acorus calamus 2-25% - Anethum graveolens – Artemisia annua – Artemisia dracunculus – Cananga odorata – Cinnamomum aromaticum/-verum – Cymbopogon winterianus 6% - Myristica fragans – Ocimum basilicum – Perilla frutescens – Pimenta dioica/-racemosa – Santalum album – Syzygium aromaticum – Thymus vulgaris – Zingiber officinale.

Eugenol-methyl: Methyleugenol: C11 H14 O2
Kleurloze tot lichtgele olieachtige vloeistof. Kookpunt 254.7°C. Smeltpunt -4°C. Geur: delicate anjergeur en een bittere brandende smaak. Blootgesteld aan lucht wordt het dikker en bruin van kleur en verdampt bij kamertemperatuur. Oplosbaar in water, ether, ethanol en chloroform en onoplosbaar in glycol en propyleen glycol. Gebruik: smaakmaker in levensmiddelen, dranken, kauwgum, pudding, snoep, ijs enz. Insecticide zowel als feronoom.
Redelijkerwijs wordt aangenomen dat methyleugenol een menselijk carcinogeen is, gebaseerd op veelvuldig bewijs van experimentele studies op dieren die aangeven dat er toenemende mate kwaadaardige en/of combinaties van kwaad- en goedaardige tumoren in verschillende weefsels en verschillende experimentele dieren voorkomen. Oraal toegediend aan muizen resulteerde dit in lever, maag en nieren tumoren bij beide seksen en borstklier- en huidtumoren bij vrouwtjes. Bij menselijk onderzoek is geen relatie gevonden tussen blootwstelling aan methyleugenol en menselijke kanker.
Werkzaam: anaesthetisch - antibacterieel – anticonvulsant – antideprssief – antidote (strychnine) - anti-oxidant – antieptisch - aromatisch – carcinogeen - fungicide – insecticid - kankerpreventief – narcotisch – parfum – pesticide - relaxant, zenuwstelsel – sedatief.  Embryotoxisch, carcinogeen in dierproeven.
Komt voor in o.a.: Acacia farnsiana – Acorus calamus – Artemisia dracunculus – Boldea fragrans – Cananga odorata - Canarium indicum – Cinnamomum aromaticum/-camphora/-verum – Cymbopogon flexosus/-winterianus – Eucalyptus brassiana – Hyacinthus orientalis – Hyssopus officinalis – Juniperus virginiana – Laurus nobilis – Melaleuca bracteata – Melissa officinalis – Myristica fragrans – Ocimum basilicum/-canum/-gratissimum – Pimenta dioica/-racemosa – Piper nigrum – Ravensara aromaticum – Rosa damascena – Rosmarinus officinalis – Sassafras albidum - Satureja montana – Syringa vulgaris – Syzygium aromaticum – Tagetes lucida.

Guaiacol – 2-methoxyphenol: C7 H8 O2.
Siamhout. Monomethylether van catechol. Wordt gebruikt bij de vervaardiging van synthetische vanilline. Het is een gelige aromatische olie gebruikt in de parfumindustrie. Medicinaal: expectorant – antiseptisch – plaatselijk anasthetisch.
Smeltpunt 28°C. Kookpunt 204-206°C.
Werkzaam: anaesthetisch - antibacterieel – anti-eczaam – aromatisch – cardiac, hartversterkend - emetisch – expectorant - insecticide – irritant – pesticide.
Komt voor in o.a.: Agathosma betulina – Apium graveolens – Betula species – Capsicum annuum – Cinnamomum aromaticum – Curcuma longa – Eucalyptus citriodora – Guaiacum species – Juniperusm oxycedrus – Pogostemon cablin – Ruta graveolens – Santalum album – Sesamum indicum – Vanilla planifolia.

Menthol: C10H20.  (phenol)
Synoniem: 5-methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanol, Levomenthol, pepermuntkamfer.
De menthol molecule heeft drie stereo-centra en daarom 8 mogelijke stereo-isomeren. (+) en (-)-menthol; (+) en (-)-isomenthol; (+) en (-)-neomenthol; (+) en (-)-neoisomenthol. In de natuur komt vooral L-menthol ((-)-menthol) voor in o.a. pepermuntolie e.a. familieleden van de Mentha familie. L-menthol wordt verkregen uit planten maar kan ook synthetisch worden bereid.
De belangrijkste producten zijn: L-menthol en D-menthol (synoniem (+)-menthol). Verder de racemaat D/L-menthol(mengsel in gelijke hoeveelheden L- en D-menthol) en tenslotte een mengsel van menthol-isomeren, ruw menthol genoemd. Het zijn witte poeders met een muntreuk. L-menthol en D/L-menthol wordt veel gebruikt als smaakmiddel, desinfecterend of verkoelend middel in snoepgoed, likeur,kauwgum en andere voedingswaren: tabak, tandpasta, cosmetica, enz., in geneesmiddelen, medicijnen, veeartsenij producten. D-menthol wordt niet commercieel gebruikt.
De menthol-isomeren hebben een zeer lage acute orale toxiciteit; ze zijn matig irritant voor de huid en licht irriterend voor de ogen.
Verschijningsvorm: naaldvormige kleurloze kristallen, of kristallijn poeder. Moeilijk oplosbaar in water, goed in ethanol, diethylether, petrolether, paraffineolie, chloroform. De geur is aangenaam, verfrissend, zoet, muntachtig, stekend.
Een van de belangrijkste geur en/of smaak componenten. Gebruikt in tandpasta, parfumindustrie, voedingsmiddelenindustrie, pharmacie, cosmetica, lotions, balsems, lichaamsverzorgingsproducten en in sigaretten. Wereldproductie wordt geschat op 6500 ton in 1992 en bijna 12000 ton in 1998. De meeste menthol wordt gewonnen door het bevriezen van de Mentha arvensis waardoor de aanwezige menthol wordt gekristalliseerd en dan gecentrufigeerd. Verder wordt menthol gesynthetiseerd uit citronellal, piperiton, beta-phellandreen, cresol-thymol, enz.
Door inwerking van geconcentreerd zwavelzuur gaat menthol over in Mentheen C10 H18. en door oxidatie met chroomzuur in het terpeenketon: menthon. Verhitting met kopersulfaat geeft het bestanddeel cymol.
Bron: Leffingwell. Com.; Wikipeda; Riechstofflexikon.
Werkzaamheid:
Allergie – analgetisch - anesthetisch - antiastmatisch – antibacterieel – anticonvulsant - antihistamine – antineuralgisch - antiontsteking – antipyretisch – antireumatisch – antiroos - bronchitis – carminatief – cholagoog – choleretisch - emetisch – expectorant - halitosis – irritant – lever- en pancreasstimulant – neurotonisch - parfum – pesticide - pijnstillend – stimulerend, het centrale zenuwstelsel - zweetdrijvend.
Kiemdodend, bevordert de groei van epitheel, verkoelend, oestrogeen-like, decongestief. Niet voor baby’s en jonge kinderen kan tot bronchiaalkrampen leiden en ademstilstand. Giftig: rat 1380 mg/kg.
Komt voor in o.a.:
Achillea millefolium – Acorus calamus – Agathosma betulina – Artemisia annua/-dracunculus – Calamintha nepeta – Cocos nucifera – Cymbopogon nardus – Eucalyptus citriodora – Helianthus annuus – Juniperus communis – Levisticum officinale – Majorana hortensis – Mentha aquatica/-arvensis piperascens/-longifolia/-piperita/-pulegium/-rotundifolia/-spicata – Micromeria species (mountain mint) – Ocimum basilicum – Pelargonium graveolens – Pycnanthemum species (mountain mint)  - Salvia officinalis – Sambucus nigra – Satureja grandiflora – Zea Mays.
Isomenthol: Mentha piperita
Neomenthol:
Menthol heeft 8 diastereomeren, dat zijn paren van stereoisomeren die in tegenstelling tot enantiomeren, niet elkaars spiegelbeeld zijn: links en rechtsdraaiend: menthol – isomenthol – neomenthol – neoisomenthol. De beide neomenthols ruiken gelijk: flauw, fris, muntig, zoet. Zie verder menthol.
Werkzaamheid: anticonvulsant – parfumindustrie.
Komt voor in o.a.:
Agathosma betulina – Mentha aquatica/-arvensis/-pulegium/-spicata – Micromeria thymifolia – Pycnanthemum species – Satureja glabella.

methylsalicylaat - C8H8O3
Rode vloeistof met een alcoholgeur. Kookpunt 80°C. Vlampunt 12°C. Ontstekingstemperatuur 371°C. Inname is giftig met als gevolg tachycardia met mogelijke schade: hartvergroting, congestie van longen, lever, nieren; verder: overgeven misselijkheid, duizelig, koorts, hyperventilatie. Irriterende en licht ontvlambare stof. Irriterend voor de ogen, slijmvliezen en luchtwegen. 
Werkzaam: antibacterieel – anti-ontteking – antipyretisch – aromatisch – carminatief - insecticide - kankerpreventief – parfum – pesticide – pijnstillend.
Komt voor in o.a.: Acacia farnesiana – Betula lenta 99% - CNANGA ODORATA – Chenopodium ambrosioides – Cinnamomum aromaticum – Dianthus caryophyllus – Filipendula ulmaria – Gaultheria frangrantissima/-procumbens 98% - Hyacinthus orientalis – Nepeta racemosa – Polianthus tuberosa – Ruta graveolens – Syzygium aromaticum – Viola odorata/-tricolor -

myristicine - C10H10O3 (zie bij ethers)

terpinen-4-ol - C10H18O 
 Is een vluchtige olie, die zorgt voor een toename van de urinehoeveelheid.
Werkzaamheid:
Antiastmatisch – antioxidant – aromatisch – diuretisch – insecticide - parfum – pesticide.
Komt voor in o.a.:
Agathosma betulina – Citrus aurantium – Coridothymus capitatus – Cupressus sempervirens - Laurus nobilis – Origanum onites – Origanum vulgare – Satureja thymbra – Thymus vulgaris – Zingiber officinale.

thymol - C10H14O
Kookpunt 232 C; Smeltpunt 48-52 C.
Is een monoterpeen phenol derivaat van cymeen een isomeer met carvacrol in bijvoorbeeld Thymus vulgaris. Is een witte kristalachtige substantie met een prettige geur en sterke antiseptische eigenschappen.Synoniem: hydroxy cymeen. Nuttig in gebruik ter controle van bijenvolken op de varrao mijten en een sporadisch gebruik bij boekbinden ter bestrijding van schade door schimmels.
Werkzaamheid:
Acne - anaestethisch(licht verdovend) – anthelmintisch – antiarterosclerose - antibacterieel – anticonvulsant - antikanker – antimelanoom -  antiontsteking (ontstekingremmend) - antioxidant – antiplaque - antireumatisch - antisalmonella – antistaphylococcen - aromatisch – bronchitis – carminatief - expectorant – fungicide - halitosis – hoestonderdrukkend – insecticide – irritant – parfum – pesticide – pijnstillend, licht - relaxerend middel (rustgevend) -
Komt voor in o. a.:
Achillea millefolium – Anethum graveolens – Apium graveolens – Arnica montana – Artemisia annua/-herba-alba – Boldea fragrans – Calamintha nepeta – Chrysanthemum parthenium – Citrus aurantium/-limon/-reticulata/-sinensis/- - Coriandrum sativum – Coridothymus capitatus – Cuminum syminum – Eucalyptus bridgesiana/-globulus – Houttuynia cordata – Hyssopus officinalis – Laurus nobilis – Majorana hortensis – Melissa officinalis – Mentha longifolia/-pulegium/-spicata – Monarda citriodora/-didyma – Nepeta cataria/-racemosa – Nigella sativa – Ocimum basilicum – Origanum vulgare – Petroselinum crispum – Pimpinella anisum – Salvia officinalis – Saturejahortensis/-montana – Tagetes minuta – Thymus capitatus/-funkii/-longicaulis/-mastichina/-serpyllum/-vulgaris/-x citriodorus/-zygis – Trachyspermum ammi – Valeriana officinalis.

Thymol-methyl-ether:
Arnica montana – Chenopodium ambrosioides - Monarda didyma/-punctata – Nepeta cataria – Nigella sativa - Ocimum gratissimum – Origanum onites/-vulgare 25% – Satureja montana 1-4% - Trachyspermum ammi 40-50% - Thymus capitatus/-vulgaris/- x citriodorus.

Ook wil ik hier vermelden de phenol-aldehyde:
Vanilline, phenolaldehyde; 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde; methyl-protocatechualdehyde: C8 H8 O3.
De geurstof komt veel in de natuur voor als bestanddeel van etherische olie, absolues en van natuurlijke aroma’s. In de vruchten van de Vanilla planifolia en Vanilla tahitensis. In het dierenrijk is het een feromoon voor mannelijke luizen van de soort Eurygaster integriceps. De verschijningsvorm: crèmekleurige tot felgele prismatisch naaldvormige kristallen, goed oplosbaar in ethanol, ether, chloroform, e.a. Slecht oplosbaar in water van kamertemperatuur 1 g in 100 ml., beter in water van 80°C (5 g in 100 ml.) Onder invloed van licht en vochtige lucht oxideert vanilline naar bruin. De geur is intensief, zoet en de smaak is vanille, chocoladeachtig, caramel. In de parfumindustrie als fixatief, modificateur en ter afronding van zoet-balsamieke composities. De stof combineert goed met heliotropine, coumarine en benzylisoeugenol. Verder belangrijke aromastof in de levensmiddelentechnologie (chocolade, ijs, likeur, zoetigheid, bakkerijgrondstof, enz.). Smeltpunt81-83°C. Kookpunt 263°C.
Werkzaam: antikanker - antimutageen – antioxidant – antiviraal – aromatisch – fungicide – irritant - kankerpreventief – parfum – pesticide.
Komt voor in o.a.: Cinnamomum camphora/-verum – Cocos nucifera – Croton eleuteria – Cymbopogon winterianus – Ferula asafoetida – Filipendula ulmaria – Foeniculum vulgare – Guaiacum species – Helianthus annuus – Jasminum officinale – Liquidambar styraciflua – Mentha spicata – Myristica fragrans – Myrospermum balsamiferum – Styrax benzoides – Styrax species – Syzygium aromaticum – Tilia species – Vanilla planifolia – Viola odorata – Vitis vinifera – Zingiber officinale.

©®Copyright en registratie notaris. André Gielen 2001 – 2008


Previous page: Tetra- en polyterpenen
Next page: Lactonen - Coumarine